deklaration-2021

Tid för deklaration

Det är den tiden på året och vi ger vår input gällande deklaration

Då var det dags igen att deklarera. Både privatpersoner och företag behöver hjälp med att deklarera och vi tänkte ge vår syn på saken och hjälpa på det sätt vi kan.

Likt privatpersoner med sin deklaration, så är företagare skyldiga att deklarera sin inkomst. Detta händer vid varierade perioder beroende på vilken typ företaget är. Eftersom enskilda företag inte registreras som juridiska personer, deklareras de under inkomstdeklaration 1, vilket är under samma period som privatpersoner. Resterande former av företag betecknas som juridiska personer och deklareras separat under inkomstdeklarationen. För AB och ekonomiska föreningar är inkomstdeklaration 2 aktuell. Nästa blankett är inkomstdeklaration 3, som är aktuell för icke-vinstdrivande stiftelser och föreningar. Inkomstdeklaration 4 är för kommersiella företag.

När du lämnar in en deklarering för företaget avgörs vilket räkenskapsår som bolaget kommer att ha och om du väljer att deklarera digitalt eller via post. Skickas deklarationen in digitalt är förfallodatum för att deklarera en månad senare än när den skickas in med brev. Företagets deklarering måste ange hur mycket företaget har tjänat och hur mycket skatt som har betalats i fjol. Om all information stämmer, så kan Skatteverket fastställa verksamhetens slutgiltiga skatt. Rapporterna från företaget är det som skapar grunden för inkomstdeklarationen, men blir alltid kontrollerad för att säkerställa att avkastningen är korrekt.

Eftersom företagsformerna är olika sker deklareringen beroende på vilken typ av arbete du utför. Gällande en deklarering finns det flera olika formulär om du exempelvis ska deklarera för ett bolag. Observera att i de fall där andra formulär är aktuella skickas dessa ut från Skatteverket.

deklaration-2021

Deklaration summerat

Vad är det då som ska deklareras? Övergripande är svaret att deklarationen ska innehålla verksamhetens ekonomiska situation vid utvalda tidsperioder. Det handlar om verksamhetens tillgångar och lån, intäkter och utbetalningar – all den informationen och mer kan tas fram i ett bokföringsprogram. Från bokföringsprogrammet får du en rapport som summerar verksamhetens tillgångar och skulder i form av en standardbalans. Resultatet av rapporten visar det du behöver veta om verksamhetens överskott och utbetalningar.

Bokslutet har som uppgift att sammanställa räkenskaper och sammanfatta räkenskapsåret. Årsredovisningar visar helt enkelt hur företaget har arbetat under året och hur det kommer att bli i slutskedet av verksamhetsåret. Under en ekonomisk deklarering är det fokus på förberedelsen av balansräkningen och resultaträkningen. Årsredovisningen bör innehålla resultaträkningar, balansräkningar och noteringar. Ibland kan det bli att det krävs en regleringsrapport.

deklaration-2021

Deklarationsombud

Alla företag måste också utarbeta årsredovisningar om de slutför sina nuvarande redovisningar. Enskilda företag som omsätter mindre än 3 miljoner kronor per år kan använda sig av en vanlig årsredovisning. Verksamheter som omsätter mer måste upprätta årsredovisning i enlighet med lagen om årsredovisning. Med ett redovisningsprogram finns det verktyg för att utföra exempelvis årsredovisning och bokslut.

Det är viktigt att veta om alla faktorer för att ha möjlighet att ta del av avdragsmöjligheterna på ett användbart vis. Fördelarna gör att fler och fler företag tar hjälp av en redovisningsbyrå med inriktning inom bokföring, årsredovisning och inkomstdeklarering.
I Sverige är det väldigt vanligt att företag rådfrågar en redovisningsbyrå när de behöver hjälp med att deklarera och att deklarera moms. Genom att hyra in en redovisningsbyrå kommer ert företag att få en mer stabil grund att arbeta utifrån inom redovisning och ni får nu en mer klar inblick kring deklaration och balansräkning.

Det brukar bli goda resultat av att ha möjligheten att se över deklareringen med en redovisningsbyrå och slippa potentiell stress från att ta hand om allting. Det tar mycket tid och slit att sköta och göra deklareringen inom sin verksamhet. Det är svårt om man har otillräckliga kunskaper inom deklaration, för att det kan resultera i att deklarationen blir felaktig.